Direkt Demokrati – självförvaltning bortom hierarkin

school-of-athensav Yavor Tarinski

Vi lever i en dynamisk tid där en global kris sakta med säkert penetrerar varje sfär av våra liv. Som svar till det nutida tillståndet av osäkerhet så reser sig folk världen över och kräver förändring. Det finns olika förslag till vart vårt samhälle ska ta vägen. Emellan alla de alternativ som läggs fram på bordet så finns det ett ord som kan höras nästan överallt – ”demokrati”. Vissa kallar det äkta demokrati, andra kallas den horisontell, direkt eller participiell demkokrati och så vidare. Här presenterat förslaget om direktdemokrati som ett projekt som går bortom hierarki, representation och exploatering.

Den strävar efter att demontera den sociala separationen emellan ledare och implementatörer. Istället siktar det mot att skapa institutioner som tillåter varenda medlem i samhället att direkt deltaga i beslutsfattanden i politiska, ekonomiska, social, ekologiska, etc., frågor som angår hen och direkt deltaga i implementationen av dem. Därför finns det inget annat som formen av olika ”demokratier” som skall implementeras på en massiv eller statlig nivå som är baserad på representationell logik – att någon skall besluta något åt någon annan, är inte samma sak som att du bestämmer för dig själv och för ditt eget samhälle.

Omställningen mot en direktdemokrati kommer inte att ske över en natt. Förväntan om en kommande revolution kommer inte att leda oss långt, det kan till och med ha negativa konsekvenser, så som en ursäkt för att falla in i passivitet. Men om en sådan revolution sker, kan vi inte förvänta oss att samhället i en sådan kritisk situation kommer rusa in i ett okänt och otestat territorium. Det är faktiskt tvärtom, den kan desperat nog vända sig till redan etablerade institutioner och strukturer där de funktionella och politiska begränsningarna göms bakom den dominanta ideologins verkande. Detta är varför det är viktigt att från idag bygga den infrastruktur som är av en äkta demokratisk natur för det framtida samhället.

Source: Eld&Lagor

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s