Η Κλιματική Αλλαγή και η Ανάγκη για ένα Νέο Παράδειγμα

απὀ Yavor Tarinski

download

Μετάφραση:Γεωργία Κανελλοπούλου, Ουλαλούμ

«Παρά τις διεθνείς συσκέψεις, που πραγματεύονται από τη βιοποικιλότητα μέχρι την κλιματική αλλαγή, οι εθνικές πολιτικές ελίτ έχουν κάνει αδύνατο το να έρθουν σε ουσιαστικές συμφωνίες για να αντιμετωπίσουν την περιβαλλοντική κρίση. Μα δεν θα αποφύγουμε το να φανταζόμαστε ένα νέο και διαφορετικό σενάριο από το σημερινό. Ασφαλώς, ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός.»
Δημήτρης Ρουσσόπουλος [1] Continue reading “Η Κλιματική Αλλαγή και η Ανάγκη για ένα Νέο Παράδειγμα”

Climate Change and the Need for a New Paradigm

By Yavor Tarinski

World_Climate_Refugee_Camp_in_HannoverDespite many international meetings, dealing with every subject from biodiversity to climate change, the national political elites have found it impossible to come to meaningful agreements to deal with the environmental crisis. […] There is no avoiding imagining new and different scenarios than the status quo. Surely another world is possible.
– Dimitrios Roussopoulos[1] Continue reading “Climate Change and the Need for a New Paradigm”