Commons: From free access to democratic management

By Yavor Tarinski

ecology 3The commons offers a framework and a process for effectively and equitably stewarding of the resources communities need to live in dignity. If we have a collective right to a resource, we should be able to participate in decisions about that resource’s use.[…] So what about this for a radical idea: let people participate in the decisions that most directly affect their everyday lives.

-Chris Tittle[1]

During the last years there has been an increasing interest in the paradigm of the commons. Much have been written and done in this field. There has been an explosion in digital commoning with new platform co-ops, wiki-projects and free software to be successfully challenging the domination of corporations in this sphere. But advances have been made and in the non-digital world, with urban agricultural projects, charters of rights and municipal platforms being developed and experimented with. Continue reading “Commons: From free access to democratic management”

Şehri baştan keşfederek devleti aşmak

Yazar: Yavor Tarinski

Çeviri: Serap Şen

img_1971Thatcher ve Reagan’ın retoriği açısından ciddi anlamda değişen bir şey yok (birkaç büyük teşebbüsün resmi mülkiyetinin el değiştirmesi devletle olan bağlarını illa ki değiştirmiyor), büyük firmaların bürokratik yapısı aynı kaldı [ve] milli üretimin yarıdan fazlası bir şekilde kamu sektöründen (devlet, yerel yönetim organizasyonları, sosyal güvenlik) geçiyor; … nihai milli harcamaya giren mal ve hizmetlerin fiyatının yarısı ila üçte ikisi şu ya da bu şekilde sabitleniyor, regüle ediliyor, kontrol ediliyor veya devlet politikalarının etkisiyle belirleniyor ve bu geri çevrilebilir bir durum değil (Thatcher ve Reagan’ın on yılı bu konuda hiçbir kaydadeğer değişiklik getirmedi).[1]
Cornelius Castoriadis Continue reading “Şehri baştan keşfederek devleti aşmak”