Γραφειοκρατία και «Αντικρατικός» Νεοφιλελευθερισμός

του Yavor Tarinski

Γραφειοκρατία-Γιάβορ

«Η νεοφιλελεύθερη γραφειοκρατικοποίηση της κοινωνίας και τoυ κρατικού πράττεν φαίνεται πως είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του σύγχρονου κόσμου, υπερβαίνοντας την ποικιλομορφία των γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών καταστάσεων
Béatrice Hibou1 Continue reading “Γραφειοκρατία και «Αντικρατικός» Νεοφιλελευθερισμός”

Dimensions of Radical Political Emancipation

By Yavor Tarinski

“Toppling the Vendome column”, Wood engraving, 1872

If we begin with the state, we end with the state.  Let us begin instead with

the popular reunions[…], the various associations and committees[…].

Kristin Ross[1] Continue reading “Dimensions of Radical Political Emancipation”