Климати: Социална екология – Интервю с Явор Тарински

Какво е “социална екология” и човешкото взаимодействие с природата ще чуете от Явор Тарински- член на Транснационалния институт за социална екология