Η Κομμούνα της Στράντζας και ο Μιχαήλ Γκερντζίκοφ

Του Yavor Tarinski

Στις 26 Ιανουαρίου του 1877, γεννιέται ο Βούλγαρος αναρχικός Μιχαήλ Γκερντζίκοφ, ιδρυτής της Κεντρικής Επαναστατικής Μακεδονικής Επιτροπής και μέλος της Εσωτερικής Μακεδονικής Αδριανουπολίτικης Επαναστατικής Οργάνωσης (αργότερα ΕΜΕΟ ή ВМРО). Υπήρξε από τους πρωτεργάτες του μακεδονικού απελευθερωτικoύ αγώνα του 19ου-20ού αιώνα. Κορυφαία στιγμή της δραστηριότητάς του αποτελεί η ενεργός συμμετοχή του στην ίδρυση της Κομμούνας της Στράντζας, γνωστής επίσης και ως Δημοκρατία της Στράντζας. Πρόκειται για άλλο ένα κομμάτι της βαλκανικής ιστορίας το οποίο θάβεται από την επίσημη ιστοριογραφία. Είναι άλλο ένα στιγμιότυπο από την ιστορία των από-τα-κάτω, όπως η άγνωστη περίπτωση του νησιού Άντα Καλέ. Τέτοιες στιγμές της ιστορίας είναι σημαντικές ώστε να μπορέσουμε να ξαναφανταστούμε τα Βαλκάνια, όχι ως το σημερινό προπύργιο των εθνικισμών και του σοβινισμού, αλλά ως μια δυνατότητα ειρηνικής και αλληλέγγυας συνύπαρξης.

Continue reading “Η Κομμούνα της Στράντζας και ο Μιχαήλ Γκερντζίκοφ”

Balkan Federation and Bulgaria’s liberation movement of the 19th century

By Yavor Tarinski

Nowadays the project for Balkan Federation seems to have been forgotten. Few people still talk of it, and for most of them, it is connected to certain efforts by socialist governments from the region in the 20th century to form one unified federal state. But historically and politically there once were much more nuances to the idea of Balkan Federation. It is a concept that could have helped the people from the region to avoid decades of bloodshed, militarism, rising chauvinism, nationalism, and generalized xenophobia etc. In another region, not far from the Balkans – the Middle East – the Kurdish liberation movement has been building a stateless democratic federation, based on a political project they call Democratic Confederalism[1]. Through it an attempt is being made at nourishing the numerous cultures and traditions in the area, in opposition to the quarelling nation-states that promote national and religious homogenization.

Continue reading “Balkan Federation and Bulgaria’s liberation movement of the 19th century”