Σπάζοντας διαδεδομένους μύθους γύρω από την εισβολή

Του Γιάβορ Ταρίνσκι. Το παρακάτω κείμενο αποτέλεσε τη βάση της εισήγησης του Γιάβορ Ταρίνσκι στην ημέρα εκδηλώσεων της Αυτενέργειας FREEDOM TO PEOPLE, DEATH TO EMPIRES! Η έρευνα που ακολουθεί επιχειρεί να ξεδιαλύνει ένα πλήθος πληροφοριών που διαχέονται σχετικά με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Αποτελεί ενοποίηση επιμέρους αποσπασμάτων τα οποία δημοσιεύτηκαν μερικώς όλο το προηγούμενο διάστημα στα social media του συγγραφέα και παρουσιάζονται σήμερα ενοποιημένα.

Continue reading “Σπάζοντας διαδεδομένους μύθους γύρω από την εισβολή”

BOOKBUSTER REVIEW – Concepts for a Democratic and Ecological Society

by Tim Barton

We live in a culture defined by hierarchy, and by the domination of ‘man’ by ‘man’; of one class by another; by beliefs in inherent superiority of this tribe by that, that race by this, of woman by man… of ‘nature’ by ‘man’, as if we were separable. At times, to those embedded in this machine, it can be difficult to conceive alternatives. Such assumptions are taken as a given, as our ‘nature’. The machine grinds on, with massive inertia: the strange beast slouching towards a cliff edge has various names, for it is a many-headed hydra, yet its dominant driver today is a rapacious and virulent cancer we call ‘capitalism’.

Continue reading “BOOKBUSTER REVIEW – Concepts for a Democratic and Ecological Society”