Комуната и Балканите: Случаят на България

Автор: Явор Тарински

Ако трябва да се опитаме да идентифицираме някои от най-важните аспекти от историята на Балканите, не можем да не посочим упоритата визия за една изненадващо последователна утопия…

– Андрей Грубачич [1]

Continue reading “Комуната и Балканите: Случаят на България”