För en Radikal Organisering på 2000-talet

flat,800x800,070,f.u2av Yavor Tarinski

Idag bevittnar vi en allt djupare kris angående vänsterns representation, som inte bara påverkar de politiska partierna men också de traditionella organisationerna på vänsterkanten. De moderna radikala organisationerna som eftersträvar frigörelse och social omställning borde därför ta till nya tankesätt och praktiker som är mer lämpliga till den nuvarande verkligheten. Continue reading “För en Radikal Organisering på 2000-talet”

Direkt Demokrati – självförvaltning bortom hierarkin

school-of-athensav Yavor Tarinski

Vi lever i en dynamisk tid där en global kris sakta med säkert penetrerar varje sfär av våra liv. Som svar till det nutida tillståndet av osäkerhet så reser sig folk världen över och kräver förändring. Det finns olika förslag till vart vårt samhälle ska ta vägen. Emellan alla de alternativ som läggs fram på bordet så finns det ett ord som kan höras nästan överallt – ”demokrati”. Vissa kallar det äkta demokrati, andra kallas den horisontell, direkt eller participiell demkokrati och så vidare. Här presenterat förslaget om direktdemokrati som ett projekt som går bortom hierarki, representation och exploatering. Continue reading “Direkt Demokrati – självförvaltning bortom hierarkin”