Κορνήλιος Καστοριάδης, Μικρά Αποσπάσματα για την Αυτονομία

castoras-o-mastorasΑνθολόγηση κειμένων του Καστοριάδη: Νίκος Ιωάννου, Γιάννης Κτενάς, Αλέξανδρος Σχισμένος, Yavor Tarinski.

Σελιδοποίηση – Γραφιστική επιμέλεια: Αδελφός Κουφίωνας.

Κορνήλιος Καστοριάδης, Μικρά Αποσπάσματα για την Αυτονομία, εκδόσεις Βαβυλωνία, Αθήνα, Απρίλιος 2017.

Έκδοση για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Καστοριάδη

Το 2017 είναι η χρονιά που συμπληρώνονται είκοσι έτη από τον θάνατο του σπουδαίου φιλοσόφου Κορνήλιου Καστοριάδη, ο οποίος πέθανε στο Παρίσι στις 26 Δεκεμβρίου του 1997. Continue reading “Κορνήλιος Καστοριάδης, Μικρά Αποσπάσματα για την Αυτονομία”

Democratizing Education

hand_tree__largeBy Yavor Tarinski

Just think how the old traditional hierarchy is always trying to find out who is the best among us… and I think this is a bad idea. It is not the best, the greatest, but different that is beautiful. I don’t want to see if someone is better or not better than me: I want to learn if something is different. That, from my point of the view is at the core of what we call democratic education.

-Yaacov Hecht[1]

Continue reading “Democratizing Education”

Individuals and minorities in the framework of direct democracy

De Campo Vaccino
Jan Lingelbach’s Campo Vaccino te Rome (1653)
 By Yavor Tarinski

First of all, direct democracy, the democratic regime I’m thinking about, is not paradise on earth. It’s not the perfect regime, and I don’t know what perfect regime means.
Cornelius Castoriadis [1]

With the recent electoral success of the far-right in Europe and around the world certain fears of society, of the excessive masses, has been resurrected among liberals and leftists (if such fears were ever dead). They are rooted in an elitist tradition, shared by many political tendencies, that views society as inherently irresponsible, if not even cannibalistic, and thus in need of restrainment by enlightened extra-social institutions which to keep it “civilized”. Continue reading “Individuals and minorities in the framework of direct democracy”

Castoriadis in the context of post-socialist Eastern Europe

1404856_1055703617815224_7784966476886222580_oBy Yavor Tarinski

This year marks 95 years from the birth of the big philosopher Cornilius Castoriadis as well as 20 years from his death. A long period of time in which much have changed but somewhat his thought remains as relevant and as fresh as during those rebellious days and nights of May ’68 when the Parisian youth, influenced to a large extent by him and his associates, challenged the dominant and bankrupt significations of that period, proposing instead new and radical narrative, rooted in one democratic tradition. Continue reading “Castoriadis in the context of post-socialist Eastern Europe”

Ο Καστοριάδης στο μετασοσιαλιστικό περιβάλλον της Ανατολικής Ευρώπης

yav-exvf-810x503από Yavor Tarinski

μετάφραση: Γ. Κτενάς

επιμέλεια: Ι. Μαραβελίδη

Φέτος συμπληρώνονται 95 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου φιλοσόφου Κορνήλιου Καστοριάδη και 20 χρόνια από τον θάνατό του. Πρόκειται βέβαια για μεγάλη χρονική περίοδο, κατά την οποία πολλά πράγματα έχουν αλλάξει˙ παρόλ’ αυτά, η σκέψη του με κάποιο τρόπο καταφέρνει να παραμένει τόσο επίκαιρη και φρέσκια όσο ήταν και κατά τη διάρκεια εκείνων των επαναστατικών ημερών και νυχτών του Μαΐου του ’68, όταν η παρισινή νεολαία, επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από τον Καστοριάδη και τους συντρόφους του, αμφισβήτησε τις κυρίαρχες και χρεοκοπημένες σημασίες εκείνης της περιόδου, προτάσσοντας στη θέση τους μια νέα και ριζοσπαστική αφήγηση, βασισμένη σε μια δημοκρατική παράδοση. Continue reading “Ο Καστοριάδης στο μετασοσιαλιστικό περιβάλλον της Ανατολικής Ευρώπης”

Our best chance for solving the climate crisis — direct democracy and equality

1-4wuotq_zkwb4mqcprp8mfa
Illustration by Yuko Shimizu

By Yavor Tarinski

The apocalyptic images that we see in contemporary fictional cinema and literature seem to be not that far from materializing and in real life. Talks about the end of life as we know it are beginning to make more sense as information about the possible consequences of the unfolding global warming is coming from the scientific community, as well as from communities from the global South, already facing droughts and other related meteorological phenomena. Continue reading “Our best chance for solving the climate crisis — direct democracy and equality”

Pirates and Hobos: Radical Politics on the Margins of Society

By Yavor Tarinski

hobos-pirates-2-babyloniaThough you are a sneaking puppy, and so are all those who will submit to be governed by laws which rich men have made for their own security; for the cowardly whelps have not the courage otherwise to defend what they get by knavery; but damn ye altogether: damn them for a pack of crafty rascals, and you, who serve them, for a parcel of hen-hearted numbskulls.

Captain Samuel “Black Sam” Bellamy[1]

Long-haired preachers come out every night, Try to tell you what’s wrong and what’s right; But when asked how ’bout something to eat they will answer with voices so sweet: You will eat, bye and bye, in that glorious land above the sky; Work and pray, live on hay, you’ll get pie in the sky when you die.

Joe Hill[2]

Continue reading “Pirates and Hobos: Radical Politics on the Margins of Society”

Commoning and Factory Recuperation

By Yavor Tarinski

factoryMany still argue that the experience of recuperating workplaces is not an alternative to capitalism. And perhaps, in and of itself, it is not. […] But it also goes beyond that: these same workers, rather than feeling depressed and having their dignity crushed, are instead leading the way for others to take back control over their own lives.

Marina Sitrin[1] Continue reading “Commoning and Factory Recuperation”

Η Απάτη της Οικονομικής Ανάπτυξης

ecology5By Yavor Tarinski
Μετάφραση: Ιωάννα Μαραβελίδη

Η επιμονή στην εργασία και την παραγωγή είναι επιζήμια.
Giorgio Agamben[1]

Μας λένε πως χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη ώστε να ξεπεράσουμε την υπάρχουσα πολυεπίπεδη κρίση. Συγκεκριμένα το ακούμε αυτό εδώ και πολύ καιρό. Τόσο οι δεξιές όσο και οι αριστερές, καπιταλιστικές και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις προωθούν τις θεωρίες τους για το πόσο πολύ χρειαζόμαστε μεγαλύτερη παραγωγή και κατανάλωση έτσι ώστε οι κοινωνίες μας να εξελιχθούν και να αφήσουν πίσω τις σημερινές δυσκολίες. Continue reading “Η Απάτη της Οικονομικής Ανάπτυξης”