Ο Καστοριάδης στο μετασοσιαλιστικό περιβάλλον της Ανατολικής Ευρώπης

yav-exvf-810x503από Yavor Tarinski

μετάφραση: Γ. Κτενάς

επιμέλεια: Ι. Μαραβελίδη

Φέτος συμπληρώνονται 95 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου φιλοσόφου Κορνήλιου Καστοριάδη και 20 χρόνια από τον θάνατό του. Πρόκειται βέβαια για μεγάλη χρονική περίοδο, κατά την οποία πολλά πράγματα έχουν αλλάξει˙ παρόλ’ αυτά, η σκέψη του με κάποιο τρόπο καταφέρνει να παραμένει τόσο επίκαιρη και φρέσκια όσο ήταν και κατά τη διάρκεια εκείνων των επαναστατικών ημερών και νυχτών του Μαΐου του ’68, όταν η παρισινή νεολαία, επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από τον Καστοριάδη και τους συντρόφους του, αμφισβήτησε τις κυρίαρχες και χρεοκοπημένες σημασίες εκείνης της περιόδου, προτάσσοντας στη θέση τους μια νέα και ριζοσπαστική αφήγηση, βασισμένη σε μια δημοκρατική παράδοση. Continue reading “Ο Καστοριάδης στο μετασοσιαλιστικό περιβάλλον της Ανατολικής Ευρώπης”

Our best chance for solving the climate crisis — direct democracy and equality

1-4wuotq_zkwb4mqcprp8mfa
Illustration by Yuko Shimizu

By Yavor Tarinski

The apocalyptic images that we see in contemporary fictional cinema and literature seem to be not that far from materializing and in real life. Talks about the end of life as we know it are beginning to make more sense as information about the possible consequences of the unfolding global warming is coming from the scientific community, as well as from communities from the global South, already facing droughts and other related meteorological phenomena. Continue reading “Our best chance for solving the climate crisis — direct democracy and equality”

Pirates and Hobos: Radical Politics on the Margins of Society

By Yavor Tarinski

hobos-pirates-2-babyloniaThough you are a sneaking puppy, and so are all those who will submit to be governed by laws which rich men have made for their own security; for the cowardly whelps have not the courage otherwise to defend what they get by knavery; but damn ye altogether: damn them for a pack of crafty rascals, and you, who serve them, for a parcel of hen-hearted numbskulls.

Captain Samuel “Black Sam” Bellamy[1]

Long-haired preachers come out every night, Try to tell you what’s wrong and what’s right; But when asked how ’bout something to eat they will answer with voices so sweet: You will eat, bye and bye, in that glorious land above the sky; Work and pray, live on hay, you’ll get pie in the sky when you die.

Joe Hill[2]

Continue reading “Pirates and Hobos: Radical Politics on the Margins of Society”

Commoning and Factory Recuperation

By Yavor Tarinski

factoryMany still argue that the experience of recuperating workplaces is not an alternative to capitalism. And perhaps, in and of itself, it is not. […] But it also goes beyond that: these same workers, rather than feeling depressed and having their dignity crushed, are instead leading the way for others to take back control over their own lives.

Marina Sitrin[1] Continue reading “Commoning and Factory Recuperation”

Η Απάτη της Οικονομικής Ανάπτυξης

ecology5By Yavor Tarinski
Μετάφραση: Ιωάννα Μαραβελίδη

Η επιμονή στην εργασία και την παραγωγή είναι επιζήμια.
Giorgio Agamben[1]

Μας λένε πως χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη ώστε να ξεπεράσουμε την υπάρχουσα πολυεπίπεδη κρίση. Συγκεκριμένα το ακούμε αυτό εδώ και πολύ καιρό. Τόσο οι δεξιές όσο και οι αριστερές, καπιταλιστικές και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις προωθούν τις θεωρίες τους για το πόσο πολύ χρειαζόμαστε μεγαλύτερη παραγωγή και κατανάλωση έτσι ώστε οι κοινωνίες μας να εξελιχθούν και να αφήσουν πίσω τις σημερινές δυσκολίες. Continue reading “Η Απάτη της Οικονομικής Ανάπτυξης”

Report on “The fallacy of ‘Fair Growth’ and the alternative of Social Ecology”

By Yavor Tarinski

cropped-logo_newwebOn September 14 in Athens (Greece) it was held an event entitled “The Fallacy of ‘Fair Growth’ and the alternative of Social Ecology”, co-organized by TRISE and the Greek political journal Babylonia. Continue reading “Report on “The fallacy of ‘Fair Growth’ and the alternative of Social Ecology””

Creating A New Democratic & Collaborative Anthropological Type

By Yavor Tarinski
empowerment_sculpture_by_brian_ccbysa20_slider_cropThe public, the people, will find a way to create forms we cannot even imagine, forms that could solve problems that seem insuperable to us. So what is needed is this constant creative activity from the public, and that means mainly everybody’s passion for public affairs. ~Cornelius Castoriadis [1]

Continue reading “Creating A New Democratic & Collaborative Anthropological Type”

The Fallacy of Economic Growth

By Yavor Tarinski

plastikos-planet-maxThe insistence on work and production is a malign one.

Giorgio Agamben[1]

We are being told that we need still more economic growth in order to overcome the present multi-layer crises. Actually we have been hearing this for quite some time now. Both right and left, capitalist and socialist governments, offer their theories about how we need more production and consumption, in order for our societies to progress and overcome the present difficulties. Continue reading “The Fallacy of Economic Growth”