Проектът за автономия

cc cover

Проектът за автономия

Съставител: Явор Тарински

Брой страници: 380

Поръчай: Издателство Anarres

Година: 2014

Много хора у нас са чували за парижките бунтове през Май ’68, но малцина са запознатите с работата на Корнелиус Касториадис, определян от мнозина, включително и от Даниел Кон-Бендит, за идеен вдъхновител на бунтовните студенти от този период.

Според Едгар Морен трудовете на Касториадис ще бъдат запомнени със своята забележителна последователност и кохерентност, както и със своята обхватност, която е „енциклопедична“ в автентичния гръцки смисъл на думата, защото ни предлага paideia, или образование, което обединява изкуства и когнитивни науки [1]. И наистина, интересите и трудовете на Корнелиус Касториадис обхващат философия, политика, математика, физика, биология, антропология, психоанализа, лингвистика, икономика, политика и изкуство. Без съмнение той е един от най-забележителните и значителни философи на 20. век.

Бях възхитен от критичния тласък и сила на теоретичните предложения [на Касториадис]. Те бяха свежи, енергични и трансгресивни пред очевидния ”неолиберален” (или нео-консервативен) триумф, който превърна капиталистическия консенсус в нещо обичайнo, от което определено все още не сме се възстановили.
Димитри Прието-Самсонов (писател, носител на приза Nuevos Pinos)

[Касториадис] показва как източният (тоталитарен) и западният (фрагментиран) „бюрократичен капитализъм” контролират живота ни отвън, докато хората се съпротивляват и импровизират алтернативи, произтичащи от и сливащи се в „проект за автономия”, изисквайки свободно и равноправно демократично участие в определянето на своята съдба.
Дейвид Еймис Къртис (основател на Agora International и личен приятел на Касториадис)

За съжаление, можем да кажем, че в България той е сравнително непознат до момента, въпреки че дори посещава страната ни през 1993 – 1994 г. в рамките на семинара „Време, пространство и разказ“ [2], в който взима участие като лектор. И докато неговата мисъл бива преоткривана от активистите, участващи в различни социални движения по целия свят, на български език досега са се появявали едва няколко негови текста, излизали в сборници и в интернет сайтове [3].

Това е първият сборник, съставен изцяло от текстове на Корнелиус Касториадис, който цели запознаването на българската публика с проекта за автономия – основна концепция в трудовете му. Терминът автономия играе ключова роля в творчеството му – от ранните си поствоенни трудове до самата си смърт Касториадис не спира да разсъждава и да обяснява неговото значение, приложение и ограничения и така си спечелва прозвището „философ на автономията“. За него автономията означава състояние, в което хората сами създават собствените си закони и институции (едновременно на индивидуално и на социално ниво) чрез пряка демокрация и напълно осъзнават, че самите те са тези, които правят това, а не някоя външна сила (Бог, предци, историческа необходимост и т.н.). Но Касториадис не се опитва да създаде идеология на революцията, обществото или историята; напротив, той се опитва да размишлява, което е в основата на проекта за автономия.

Самото създаване на сборника се случва по начин, близък до автономията, промотирана от Касториадис. От колективът преводачи-доброволци, до автономното издателство Анарес – идеите и практиките на самоорганизация и пряка демокрация са въплътени във всяка стъпка от създаването на настоящата книга.

Корнелиус Касториадис подчертава това, че революционното търсене непрестанно трябва да следва и да бъде предефинирано от социалните движения.
Майкъл Харт и Антонио Негри (автори на бестселъра Empire)

В съвременния български контекст проектът за автономия е по-актуален от всякога. С масовите протести и повишената гражданска активност от последните години, породени от ниския жизнен стандарт, невъзможността за участие в политическите процеси в страната и затъването в консуматорската култура, хората у нас демонстрират пробуждане и търсене на нещо, което да им помогне да излязат от омагьосания кръг, в който се въртят от десетилетия. И тук именно идват мисълта на Корнелиус Касториадис и неговата автономия, които са извън готовите решения и догмите на лявото и дясното, в които вече все повече хора отказват да търсят решението заради натрупания горчив опит от тоталитарния социализъм и последвалия го преход към капитализъм.

Този сборник събира някои от най-емблематичните трудове и интервюта на Касториадис, както и по-неизвестни такива, но разглеждащи през призмата на автономията актуални за българския контекст въпроси като екология, расизъм, обединена демократична Европа и други. Заради разнообразното си съдържание той би представлявал интерес както за читатели, вече запознати с творчеството на Касториадис, така и за хора, които тепърва научават за него. Сборникът цели да предостави на пробуждащото се население у нас достъп до идеите на големия гръко-френски философ, допринасяйки по този начин за обогатяването на спектъра от радикални философии и теории, които потенциално да ни помогнат в борбата за по-добро бъдеще.

Бележки :

[1] Едгар Морен: An encyclopaedic spirit (1997)
[2] http://mshs-sofia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=5&lang=bg
[3] http://agorainternational.org/bg/bulgarianworks.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s