Ο Καστοριάδης και το πολιτικό ζήτημα σήμερα (βίντεο ομιλίας+συζήτησης)

Ποιες είναι οι προοπτικές που δίνει στο πρόταγμα της αυτονομίας η καστοριαδική σκέψη; Πόσο επίκαιρος είναι ο Καστοριάδης; Ποια είναι η σημασία της άμεσης δημοκρατίας στον σημερινό κόσμο; Ποια είναι η σχέση των κοινωνικών κινημάτων με το πρόταγμα της αυτονομίας;

Continue reading “Ο Καστοριάδης και το πολιτικό ζήτημα σήμερα (βίντεο ομιλίας+συζήτησης)”

Ενδυνάμωση των πολιτών vs θεωρίες συνωμοσίας

Του Γιάβορ Ταρίνσκι

Πριν καταλάβουν την εξουσία και εγκαθιδρύσουν έναν κόσμο σύμφωνα με τα δόγματά τους, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα έπλασαν έναν ψεύτικο κόσμο συνοχής ο οποίος είναι καταλληλότερος για τις ανάγκες του ανθρώπινου μυαλού παρά για την ίδια την πραγματικότητα. –Hannah Arendt [1].

Continue reading “Ενδυνάμωση των πολιτών vs θεωρίες συνωμοσίας”

Grécia marca 12º aniversário do assassinato de Alexis Grigoropoulos

Por Yavor Tarinski

O 6 de dezembro deste ano marcou 12 anos desde o assassinato a sangue frio pela polícia grega de Alexis Grigoropoulos, de 15 anos, no bairro de Exarchia. Um longo período de tempo no qual a justiça não foi feita, para dizer o mínimo. Pior ainda, no ano passado o cinismo das autoridades atingiu um nível nunca antes visto – o assassino de Alexis, Epaminondas Korkoneas, que nunca expressou qualquer arrependimento por seu ato, foi libertado da prisão depois de cumprir apenas 11 anos.

Continue reading “Grécia marca 12º aniversário do assassinato de Alexis Grigoropoulos”

Der 12. Jahrestag des Mordes an Alexandros Grigoropoulos in Griechenland

Geschrieben von Yavor Tarinski

Athen. Griechenland. Am diesjährigen 6. Dezember sind 12 Jahre seit dem kaltblütigen Mord der griechischen Polizei an dem 15-jährigen Alexandros (Alexis) Grigoropoulos im Stadtteil Exarcheia vergangen. Eine lange Zeit, in der der Gerechtigkeit, gelinde gesagt, noch nicht Genüge getan wurde. Schlimmer noch, im vergangenen Jahr erreichte der Zynismus der Behörden ein beispielloses Ausmaß – der Mörder von Alexis Epaminondas Korkoneas, der seine Tat nie bereut hat, wurde nach nur 11 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen.

Continue reading “Der 12. Jahrestag des Mordes an Alexandros Grigoropoulos in Griechenland”

Greece marks 12th anniversary of Alexis Grigoropoulos murder

By Yavor Tarinski

This year’s 6th of December marked 12 years since the cold-blooded murder by the Greek police of 15-year-old Alexis Grigoropoulos in the neighbourhood of Exarcheia. A long period of time in which justice hasn’t been served, to say the least. Even worst, last year the cynicism of the authorities reached to an unseen level – Alexis’ murderer Epaminondas Korkoneas, who has never expressed any regret for his act, was released from prison after serving only 11 years.

Continue reading “Greece marks 12th anniversary of Alexis Grigoropoulos murder”