Κοινά Αγαθά: Από την Ελεύθερη Πρόσβαση στη Δημοκρατική Διαχείριση

ecology 3του Yavor Tarinski
Μετάφραση: Ιωάννα Μαραβελίδη

«Τα κοινά προσφέρουν ένα πλαίσιο και μία διαδικασία αποτελεσματικής και δίκαιης επιστασίας των πόρων που χρειάζονται οι κοινότητες ώστε να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Εφόσον έχουμε το συλλογικό δικαίωμα πάνω σε έναν πόρο, θα πρέπει και να μπορούμε να συμμετέχουμε στις αποφάσεις για τη χρήση αυτού του πόρου.[…] Τι θα λέγατε λοιπόν, αυτό να ήταν η ριζοσπαστική μας ιδέα: να μπορούν οι άνθρωποι να συμμετέχουν στις αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή τους ζωή.»
Chris Tittle[1] Continue reading “Κοινά Αγαθά: Από την Ελεύθερη Πρόσβαση στη Δημοκρατική Διαχείριση”

Advertisements

Commons, Social Ecology and the Transcending of Capitalism

By Yavor Tarinski

scncc2Introduction

Life on this planet, as we know it, is a result of fragile environmental conditions that the contemporary predominant neoliberal system has already began to alter. Capitalism and its doctrine of unlimited economic growth seems to completely neglect this dependency and continues to violently exploit nature for the benefit of tiny elites, thus increasing their already enormous power. Continue reading “Commons, Social Ecology and the Transcending of Capitalism”

Εκδημοκρατίζοντας την παιδεία

απὀ Yavor Tarinski

download (1)«Σκεφτείτε απλά πως η παλιά ιεραρχία προσπαθεί συνεχώς να βρει ποιος είναι ο καλύτερος ανάμεσά μας… και πιστεύω πως αυτό είναι κακή ιδέα. Δεν είναι οι καλύτεροι, οι σπουδαιότεροι αλλά οι διαφορετικοί που είναι όμορφοι. Δεν θέλω να δω αν κάποιος είναι καλύτερος ή όχι καλύτερος από εμένα: θέλω να μάθω αν κάτι είναι διαφορετικό. Αυτό από την δική μου οπτική είναι αυτό που αποκαλούμε δημοκρατική παιδεία»

Yaacov Hecht

Η επίτευξη μιας συνολικής κοινωνικής αλλαγής απαιτεί ριζική αλλαγή των πάντων. Συχνά όμως το ξεχνάμε αυτό και τα επαναστατικά κινήματα εστιάζουν σε ορισμένες πλευρές της ζωής, όπως η «φετιχοποίηση» της οικονομίας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό, και ένας από αυτούς είναι η παιδεία. Continue reading “Εκδημοκρατίζοντας την παιδεία”

Commons: From free access to democratic management

By Yavor Tarinski

ecology 3The commons offers a framework and a process for effectively and equitably stewarding of the resources communities need to live in dignity. If we have a collective right to a resource, we should be able to participate in decisions about that resource’s use.[…] So what about this for a radical idea: let people participate in the decisions that most directly affect their everyday lives.

-Chris Tittle[1]

During the last years there has been an increasing interest in the paradigm of the commons. Much have been written and done in this field. There has been an explosion in digital commoning with new platform co-ops, wiki-projects and free software to be successfully challenging the domination of corporations in this sphere. But advances have been made and in the non-digital world, with urban agricultural projects, charters of rights and municipal platforms being developed and experimented with. Continue reading “Commons: From free access to democratic management”

Şehri baştan keşfederek devleti aşmak

By Yavor Tarinski

Çeviri: Serap Şen

img_1971Thatcher ve Reagan’ın retoriği açısından ciddi anlamda değişen bir şey yok (birkaç büyük teşebbüsün resmi mülkiyetinin el değiştirmesi devletle olan bağlarını illa ki değiştirmiyor), büyük firmaların bürokratik yapısı aynı kaldı [ve] milli üretimin yarıdan fazlası bir şekilde kamu sektöründen (devlet, yerel yönetim organizasyonları, sosyal güvenlik) geçiyor; … nihai milli harcamaya giren mal ve hizmetlerin fiyatının yarısı ila üçte ikisi şu ya da bu şekilde sabitleniyor, regüle ediliyor, kontrol ediliyor veya devlet politikalarının etkisiyle belirleniyor ve bu geri çevrilebilir bir durum değil (Thatcher ve Reagan’ın on yılı bu konuda hiçbir kaydadeğer değişiklik getirmedi).[1]
Cornelius Castoriadis Continue reading “Şehri baştan keşfederek devleti aşmak”

Overcoming the State by Reinventing the Polis

By Yavor Tarinski

*The present text was delivered as a speech in a panel, entitled “Overcoming the State”, part of the 3rd Antiauthoritarian Festival in Ioannina, Greece (June, 2017).

city right[T]he rhetoric of Thatcher and of Reagan has changed nothing of importance (the change in formal ownership of a few large enterprises does not essentially alter their relation to the State), . . . the bureaucratic structure of the large firm remains intact [and] half of the national product transits the public sector in one way or another (State, local governmental organizations, Social Security); . . . between half and two-thirds of the price of goods and services entering into the final national expenditure are in one way or another fixed, regulated, controlled, or influenced by State policy, and . . . the situation is irreversible (ten years of Thatcher and Reagan made no essential changes therein).[1]

Cornelius Castoriadis Continue reading “Overcoming the State by Reinventing the Polis”

L’organisation radicale du vingt-et-unième siècle

By Yavor Tarinski

flat,800x800,070,f.u2La révolution n’est pas « montrer » la vie aux gens, mais les faire vivre. Une organisation révolutionnaire est obligée de rappeler à tout moment que son but n’est pas de faire entendre à ses adhérents les discours convaincants de leaders experts, mais de les faire parler eux-mêmes, pour parvenir, ou à tout le moins tendre, au même degré de participation.

Guy Debord 1

Aujourd’hui, nous constatons une profonde crise de représentation qui se reflète par des taux d’abstention toujours plus élevés lors des élections même dans des pays avec une participation électorale traditionnellement élevée, comme la Grèce. Les partis politiques à travers l’Europe qui remportent les élections rassemblent rarement assez de sièges pour gouverner seuls, et sont donc obligés de s’engager dans des coalitions instables pour former des gouvernements. Même les partis soi-disant radicaux, qui prétendent représenter les mouvements sociaux de masse de ces dernières années, ne semblent pas capables d’augmenter sensiblement leur base d’adhérents ou d’initier des mobilisations sociales durables à une grande échelle. Continue reading “L’organisation radicale du vingt-et-unième siècle”

Au-delà de l’idéologie

By Yavor Tarinski

ideologyNous sommes conditionnés de fait par le contexte dans lequel nous vivons, mais nous sommes aussi les créateurs de nos constructions politiques et sociales et nous pouvons les changer si nous sommes suffisamment déterminés. [1]
Mary Dietz

Dans le débat [2] entre Simon Springer et David Harvey concernant le cadre idéologique que devrait adopter la géographie radicale, la proposition de Harvey de laisser la géographie radicale libre de tout -isme apparaît comme très sensée. Et même si leurs textes polémiques débat, à première vue, de la question de la géographie radicale, elles revêtent, selon moi, une importance plus large concernant question globale du rôle de l’idéologie dans le projet de libération et d’émancipation sociale. A quelques exceptions près, l’idée de nous libérer de l’idéologie semble grandement négligée par les mouvements d’émancipation sociale et je pense qu’il s’agit d’une grosse erreur si nous voulons réellement impliquer davantage de gens dans ceux-ci et agir de manière constructive. Continue reading “Au-delà de l’idéologie”

Η Κλιματική Αλλαγή και η Ανάγκη για ένα Νέο Παράδειγμα

απὀ Yavor Tarinski

download

Μετάφραση:Γεωργία Κανελλοπούλου, Ουλαλούμ

«Παρά τις διεθνείς συσκέψεις, που πραγματεύονται από τη βιοποικιλότητα μέχρι την κλιματική αλλαγή, οι εθνικές πολιτικές ελίτ έχουν κάνει αδύνατο το να έρθουν σε ουσιαστικές συμφωνίες για να αντιμετωπίσουν την περιβαλλοντική κρίση. Μα δεν θα αποφύγουμε το να φανταζόμαστε ένα νέο και διαφορετικό σενάριο από το σημερινό. Ασφαλώς, ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός.»
Δημήτρης Ρουσσόπουλος [1] Continue reading “Η Κλιματική Αλλαγή και η Ανάγκη για ένα Νέο Παράδειγμα”

Climate Change and the Need for a New Paradigm

By Yavor Tarinski

World_Climate_Refugee_Camp_in_HannoverDespite many international meetings, dealing with every subject from biodiversity to climate change, the national political elites have found it impossible to come to meaningful agreements to deal with the environmental crisis. […] There is no avoiding imagining new and different scenarios than the status quo. Surely another world is possible.
– Dimitrios Roussopoulos[1] Continue reading “Climate Change and the Need for a New Paradigm”