Beyond Economism: The Prospect of the Commons

By Yavor Tarinski

a1741087821_10

The “commons” have turned out to be good compasses not only as an analytical concept facilitating the dialogue between disciplines which usually do not “speak to each other”, but also as a political project that can coordinate seemingly incoherent and incompatible struggles, both in the city and in the province…

Nikolas Kosmatopoulos [1]


Continue reading “Beyond Economism: The Prospect of the Commons”

Размисли върху Касториадис и Букчин

Автор: Явор Тарински

ES_1602_0351Основната заплаха за природата и човечеството днес идва от централизирането и монополизирането на власт и контрол.
Вандана Шива [1]

Днес постоянно ни се втълпява “отгоре”, че нямаме друг избор, освен да се примирим с настоящото положение. Доминантните властови институции правят всичко по силите си, за да ни убедят, че решението на социалните и екологичните ни проблеми се крие в същите тези политики, отговорни за тяхното създаване. Убеждението, че няма алтернатива, продължава да доминира в мейнстрийм дискурса и широко разпространената консумеристка култура, в комбинация с продължителната криза на представителност, изпълва общественото въображаемо с цинизъм, конформизъм и апатия. Continue reading “Размисли върху Касториадис и Букчин”