Революционни общини срещу държавата

Автор: Явор Тарински

15672483_967854443346516_4491870089606820895_n
O Tejo (1967), автор Carlos Botelho (1899 – 1982)

Днес националната държава претърпява сериозна криза. Въпреки всичките приказки за държавно „изчезване“, настоящият неолиберален модел преминава към нейното преосмисляне. На практика държавният апарат от структура със свой собствен, национален дневен ред бива свеждан до основен налагател на капиталистически догми и производител на съответните антропологични типове (аполитични, предприемчиви консуматори), нужни на настоящата система, за да функционира. Наративи за „ширеща се свобода“ се използват, за да замаскират авторитарното естество на настоящата олигархия. Но държавната роля на пазител на неолибералния ред и неговите основни стълбове, като например неограничения икономически растеж, задълбочава допълнително нейния конфликт с обществото (на какъвто конфликт ставаме свидетели от известно време, и особено съвсем наскоро, по улиците на Барселона, където видяхме кадри, напомнящи за гражданската война от 30-те години на миналия век) и я принуждава често да прибягва до груба сила, като по този начин се делегитими-
зира още повече. Continue reading “Революционни общини срещу държавата”